Skip to content Skip to footer

İstenmeyen Yazılım Politikası

Pofuduk Dijital olarak, kullanıcıya odaklanırsak gerisinin kendiliğinden geleceğine inanırız.

Yazılım İlkelerimizde, iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan yazılımlar için genel öneriler sunarız. Aşağıdaki politika, web üzerindeki kullanıcı dostu yazılımlar için genel ölçütleri sunarak bu genel önerileri genişletmektedir. Bu ilkeleri ihlal eden yazılımlar, potansiyel olarak kullanıcı deneyimi için zararlıdır ve kullanıcıları bunlardan korumak için adımlar atarız.

İstenmeyen yazılımların çoğunun aşağıdaki aynı temel özelliklerin bir veya birkaçını sergilediklerini belirledik:

Yanıltıcıdır; sunmadığı bir değer önerisinde bulunur.
Kullanıcıları satın almaları için kandırmaya çalışır veya başka bir programın yüklemesi üzerine bindirme yapar.
Sahip olduğu esas ve önemli işlevlerin tümü hakkında kullanıcıya bilgi vermez.
Kullanıcının sistemini beklenmedik yöntemlerle etkiler.
Kaldırması zordur.
Kullanıcının bilgisi olmadan özel bilgiler toplar veya iletir.
Diğer yazılımlarla birleştirilmiştir ve varlığı ifşa edilmez.
Kullanışı zordur ve karmaşıktır.
Bunun aksine, aşağıdaki temel ölçütleri karşılayan yazılımların bizim Yazılım İlkelerimizin ruhunu savunduğunu ve iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığını düşünüyoruz. Yeni kullanım örnekleri ile karşılaştıkça politikayı düzeltmeye devam edeceğiz ve yardım forumumuzda geri bildirim ve önerilerinizi bekleyeceğiz.

Yazılım yükleme işlemi doğrudan, kolay anlaşılır olmalı ve kullanıcının açık bir şekilde yaptığı tercihlere dayanmalıdır. Kullanıcıya açık bir değer önerisinde bulunmalıdır.
Kurulum sırasında yazılımın tüm temel ve önemli işlevleri açık ve doğrudan bir dille, ekranda açıkça görülebilecek ve kolayca anlaşılabilecek bir biçimde açıklanmalıdır.
Yükleme iş akışının bir parçası olarak, birlikte verilen tüm yazılımlar açıkça ifşa edilmelidir. Hiçbir yazılım sessizce ve kullanıcının izni olmadan yüklenmemelidir. Yüklenecek her bir yazılım parçasının adı ile temel ve önemli işlevleri kullanıcıya gösterilmeli, kullanıcının birlikte verilen yazılım veya teklifin tümünü veya paketteki tek tek bölümleri atlama olanağı bulunmalıdır.
Yüklemeden önce ve yükleme işlemi sırasında, yazılımın herhangi bir yanıltıcı davranış içine girmemesi gerekir.
Doğru olmadığı halde bir şirketin veya şirket iş ortağının resmi yazılımı olduğunu öne sürmek veya böyle bir imada bulunmak.
Başka yerlerde ücretsiz olan bir yazılım için, kullanıcıya bunu ifşa etmeden ve ücretin hangi ek hizmetler için alındığını açıklamadan ücret talep etmek.
Kanıtlanmayan ve yanıltıcı onaylar sağlama.
Yazılımda ve indirme sayfasında Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) veya Hizmet Şartlarına (TOS) bir bağlantı bulunmalıdır.
Kullanıcılar yazılımı kolayca devre dışı bırakabilmeli veya kaldırabilmelidir. Yüklemeyi kaldırma bilgilerine kolayca erişilebilmeli, işlem kolayca yerine getirilebilir olmalı ve yazılım yüklendikten sonra kolayca belirlenebilmelidir.
Yazılım kaldırma için ücret ödemesi alma.
Yüklemeyi kaldırma işlemi için gerekli olmayan ek sorular veya teklifler sunma.
Yazılım yüklendikten sonra beklendiği gibi davranmalı ve kullanıcıya açık bir değer önermelidir.
Program, yükleme sonrasında ek yazılım indirmesi veya yüklemesi yapmamalı ya da kullanıcının açık ve bilgilendirilmiş yönlendirmesiyle yapılan işlemler dışında, başlangıçtaki yükleme sırasında sunulanların ötesinde sistem ayarlarında değişiklik yapmamalıdır.
Yazılım, Pofuduk Dijital hizmetlerine veya ürünlerine erişirken kullanıcının sistemiyle veya herhangi bir yüklenmiş programla etkileşimde bulunmak için Pofuduk Dijital API’lerinin herkese açıklanmış olan şartlarını kullanmalı ve bunlara bağlı kalmalıdır. Ek olarak, yazılımın diğer geçerli Pofuduk Dijital politikalarına da uyması gerekir.
Kullanıcının kişisel bilgilerini toplayan veya ileten yazılımların bu işi yaparken şeffaf olması gerekir.
Kullanıcının kişisel bilgilerini toplayan ve/veya ileten yazılımların bu işi yaparken açık ve doğrudan bir dille hangi bilgilerin hangi amaçla toplanacağını veya iletileceğini açıklaması ve bu konuda şeffaf olması gerekir. Dil kolayca görülebilmeli ve ekranda rahatça okunabilmelidir. Veri toplama, yazılımın doğrudan belli olmayan bir özelliğiyse ifşa edilmesi özellikle önem taşır.
Yazılım, uygun şifreleme olmadan banka bilgileri gibi hassas bilgileri toplamamalıdır.